Fönsterputsning

Att putsa fönster kan vara både svårt och tidskrävande. Ninas Hem ger dig glasklara rutor, fria från stänk och smutsränder.

 

INFÖR DIN FÖNSTERPUTS

Plocka bort blommor och föremål från fönsterbläcken, ta ner gardinerna. Tala om befintliga skador innan putsningen påbörjas, exempelvis repade glas och fönster som är snudd på omöjliga att öppna.

Pris: Se vår prislista.